ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "dash"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  dash

  กริยาช่อง 2 dashed

  กริยาช่อง 3 dashed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "dash"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
dash offdashed
dash downdashed down