ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "dash"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dash

    กริยาช่อง 2 dashed

    กริยาช่อง 3 dashed

    หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "dash"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
dash offdashed
dash downdashed down