ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "darken"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    darken

    กริยาช่อง 2 darkened

    กริยาช่อง 3 darkened

    หมวด Regular Verb