ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "dare"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  dare

  กริยาช่อง 2 dared

  กริยาช่อง 3 dared

  แปลว่า กล้า

  หมวด Regular Verb