ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Come out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Come out

  กริยาช่อง 2 came out

  กริยาช่อง 3 come out

  แปลว่า ออกมา

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Come out"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
come out ofcame out of
come out withcame out with
come out incame out in
spell outspelt out / spelled out
spill outspilt out / spilled out
spin outspan out / spun out
spit outspitted out / spat out
walk outwalked out
cancel outcancelled out