ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "card"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  card

  กริยาช่อง 2 carded

  กริยาช่อง 3 carded

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale