ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "capitulate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  capitulate

  กริยาช่อง 2 capitulated

  กริยาช่อง 3 capitulated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale