ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "caper"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  caper

  กริยาช่อง 2 capered

  กริยาช่อง 3 capered

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale