ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "caparison"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  caparison

  กริยาช่อง 2 caparisoned

  กริยาช่อง 3 caparisoned

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale