ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "canvass"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  canvass

  กริยาช่อง 2 canvassed

  กริยาช่อง 3 canvassed

  แปลว่า ถามสารทุกข์สุขดิบ

  หมวด Regular Verb