ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "canonise"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  canonise

  กริยาช่อง 2 canonised

  กริยาช่อง 3 canonised

  แปลว่า แต่งตั้งให้เป็นนักบุญ

  หมวด Regular Verb