ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "cane"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  cane

  กริยาช่อง 2 caned

  กริยาช่อง 3 caned

  แปลว่า โบย

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale