ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "camp"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  camp

  กริยาช่อง 2 camped

  กริยาช่อง 3 camped

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale