ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "camber"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  camber

  กริยาช่อง 2 cambered

  กริยาช่อง 3 cambered

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale