ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "calligraph"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  calligraph

  กริยาช่อง 2 calligraphed

  กริยาช่อง 3 calligraphed

  แปลว่า คัดลายมือ

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale