ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "call on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  call on

  กริยาช่อง 2 called on

  กริยาช่อง 3 called on

  แปลว่า โทรหา

  หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "call on"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
spring onsprang on / sprung on
bear onbore on
catch oncaught on
sleep onslept on
ride onrode on
cheat oncheated on
work onworked on
pull onpulled on
turn onturned on