ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "call off"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  call off

  กริยาช่อง 2 called off

  กริยาช่อง 3 called off

  แปลว่า โทรออก

  หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "call off"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
spin offspan off / spun off
bring offbrought off
fall offfell off
sell offsold off
shave offshaved off
show offshowed off
carry offcarried off
close offclosed off
die offdied off