ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "call forth"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  call forth

  กริยาช่อง 2 called forth

  กริยาช่อง 3 called forth

  แปลว่า ทำให้เกิด

  หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "call forth"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
hold forthheld forth
come forthcame forth
issue forthissued forth
bring forthbrought forth
set forthset forth
come forth withcame forth with
pour forthpoured