ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "call back"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  call back

  กริยาช่อง 2 called back

  กริยาช่อง 3 called back

  แปลว่า โทรกลับ

  หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "call back"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
come backcame back
look backlooked back
pare backpared back
spring backsprang back / sprung back
shoot backshot back
pay backpaid back
pull backpulled back
try backtried back
die backdied back