ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "call after"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  call after

  กริยาช่อง 2 called after

  กริยาช่อง 3 called after

  แปลว่า โทรหลังจาก

  หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "call after"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
ask afterasked after
run afterran after
be afterwere after
look afterlooked after
make aftermade after
take aftertook after
pick up afterpicked up after
name afternamed
hanker afterhankered