ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "calculate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  calculate

  กริยาช่อง 2 calculated

  กริยาช่อง 3 calculated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale