ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "cajole"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  cajole

  กริยาช่อง 2 cajoled

  กริยาช่อง 3 cajoled

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale