ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "cable"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  cable

  กริยาช่อง 2 cabled

  กริยาช่อง 3 cabled

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale