ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Beget"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Beget

  กริยาช่อง 2 begot

  กริยาช่อง 3 begot / begotten

  แปลว่า ก่อให้เกิด

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale