ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Be away"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Be away

  กริยาช่อง 2 were away

  กริยาช่อง 3 been away

  แปลว่า อยู่ห่าง

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Be away"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
eat awayate away
drop awaydropped away
wash awaywashed away
scare awayscared away
clear awaycleared away
hide awayhid away
steal awaystole away
throw awaythrew away
put awayput away