ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "barrow"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  barrow

  กริยาช่อง 2 barrowed

  กริยาช่อง 3 barrowed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale