ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "bargain on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  bargain on

  กริยาช่อง 2 bargained

  กริยาช่อง 3 bargained

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "bargain on"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
bargainbargained
bargain forbargained
bargain downbargained
spring onsprang on / sprung on
bear onbore on
catch oncaught on
sleep onslept on
ride onrode on
call oncalled on