ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "bank on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  bank on

  กริยาช่อง 2 banked

  กริยาช่อง 3 banked

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "bank on"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
bankbanked
spring onsprang on / sprung on
bear onbore on
catch oncaught on
sleep onslept on
ride onrode on
cheat oncheated on
call oncalled on
hit onhit on