ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "banish"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  banish

  กริยาช่อง 2 banished

  กริยาช่อง 3 banished

  แปลว่า ขับไล่

  หมวด Regular Verb