ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "bang out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  bang out

  กริยาช่อง 2 banged

  กริยาช่อง 3 banged

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "bang out"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
bang aboutbanged
bang upbanged
bangbanged
bang aroundbanged
bang onbanged
bang on aboutbanged
spin outspan out / spun out
spit outspitted out / spat out
spell outspelt out / spelled out