ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "bang on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  bang on

  กริยาช่อง 2 banged

  กริยาช่อง 3 banged

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "bang on"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
bang upbanged
bang aboutbanged
bangbanged
bang outbanged
bang aroundbanged
bang on aboutbanged
spring onsprang on / sprung on
bear onbore on
catch oncaught on