ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "bail out of"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  bail out of

  กริยาช่อง 2 bailed

  กริยาช่อง 3 bailed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "bail out of"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
bail outbailed
shut out ofshut out of
be out ofwere out of
break out ofbroke out of
bail out onbailed
come out ofcame out of
do out ofdid out of
run out ofran out of
cheat out ofcheated out of