ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "back up"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    back up

    กริยาช่อง 2 backed

    กริยาช่อง 3 backed

    หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "back up"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
back offbacked
back out ofbacked
back awaybacked
back intobacked
backbacked
back outbacked
back downbacked down
come backcame back
look backlooked back