ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "back out of"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    back out of

    กริยาช่อง 2 backed

    กริยาช่อง 3 backed

    หมวด Regular Verb

    Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "back out of"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
come out ofcame out of
do out ofdid out of
run out ofran out of
cheat out ofcheated out of
check out ofchecked out of
talk out oftalked out of
be out ofwere out of
break out ofbroke out of
shut out ofshut out of