ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "back down"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    back down

    กริยาช่อง 2 backed down

    กริยาช่อง 3 backed down

    หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "back down"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
lie downlay down/ lied down
bend downbent down
come downcame down
play downplayed down
write downwrote down
wash downwashed down
pull downpulled down
hand downhanded down
kick downkicked down