ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "back down"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    back down

    กริยาช่อง 2 backed down

    กริยาช่อง 3 backed down

    หมวด Regular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "back down"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
lie downlay down/ lied down
be downwere down
cut downcut down
swear downswore down
tear downtore down
wind downwound down
bog downbogged down
hold downheld down
lay downlaid down