ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Arise"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Arise

  กริยาช่อง 2 arose

  กริยาช่อง 3 arisen

  แปลว่า เกิดขึ้น

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale