ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "act"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  act

  กริยาช่อง 2 acted

  กริยาช่อง 3 acted

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "act"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
act onacted
act outacted
act upacted
act uponacted