ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "achromatize"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  achromatize

  กริยาช่อง 2 achromatized

  กริยาช่อง 3 achromatized

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale