ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "achromatize"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    achromatize

    กริยาช่อง 2 achromatized

    กริยาช่อง 3 achromatized

    หมวด Regular Verb