ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "ache for"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ache for

  กริยาช่อง 2 ached

  กริยาช่อง 3 ached

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "ache for"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
acheached
spring forsprang for / sprung for
fall forfell for
run forran for
spoil forspoilt for
pass forpassed for
stand forstood for
ask forasked for
look forlooked for