ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "ache"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ache

  กริยาช่อง 2 ached

  กริยาช่อง 3 ached

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale