ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "accustom"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  accustom

  กริยาช่อง 2 accustomed

  กริยาช่อง 3 accustomed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale