ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "accuse"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  accuse

  กริยาช่อง 2 accused

  กริยาช่อง 3 accused

  แปลว่า กล่าวโทษ

  หมวด Regular Verb