ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "account"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    account

    กริยาช่อง 2 accounted

    กริยาช่อง 3 accounted

    หมวด Regular Verb