ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "accost"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  accost

  กริยาช่อง 2 accosted

  กริยาช่อง 3 accosted

  แปลว่า ทักทาย

  หมวด Regular Verb