ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "accommodate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  accommodate

  กริยาช่อง 2 accommodated

  กริยาช่อง 3 accommodated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale