ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "acclimatise"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  acclimatise

  กริยาช่อง 2 acclimatised

  กริยาช่อง 3 acclimatised

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale