ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abuse"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  abuse

  กริยาช่อง 2 abused

  กริยาช่อง 3 abused

  แปลว่า การละเมิด

  หมวด Regular Verb