ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "absent"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  absent

  กริยาช่อง 2 absented

  กริยาช่อง 3 absented

  แปลว่า ทำให้ขาด, ไม่เข้าร่วม

  หมวด Regular Verb