ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abridge"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    abridge

    กริยาช่อง 2 abridged

    กริยาช่อง 3 abridged

    หมวด Regular Verb