ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abominate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    abominate

    กริยาช่อง 2 abominated

    กริยาช่อง 3 abominated

    หมวด Regular Verb