ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "abnegate"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  abnegate

  กริยาช่อง 2 abnegated

  กริยาช่อง 3 abnegated

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale